Religia

Mój serdeczny kolega Dexitmus, redaktor Kroniki Novus Ordo, wysłał kiedyś do papieskiej komisji Ecclesia Dei pytanie dotyczące aplikacji Kodeksu Prawa Kanonicznego w pewnej konkretnej sytuacji życiowej. Pytanie było bardzo proste i odpowiedź „tak” wyłaniała się wprost z treści zacytowanych kanonów, powodowałaby jednak małą rewolucję i ważne dla pewnych środowisk konsekwencje. Gorzej byłoby zodpowiedzią „nie” która […]

Czytaj dalej

Ojciec Giertych, teolog domu papieskiego, powiedział kiedyś o obecnym Biskupie Rzymu, Franciszku, że „nauka nie sprawiała mu radości”. Ten złośliwy eufemizm przypomniał mi się przy okazji relacjonowanych niedawno w mediach pomysłach Franciszka na poprawienie modlitwy „Ojcze nasz”. Modlitwa Ojcze Nasz – interpretacja Według niego, wszystkie dotychczasowe przekłady oaz interprecje modlitwy Ojcze Nasz wezwania „i nie wódź nas […]

Czytaj dalej

Kilka tygodni temu, na jednej z facebookowych grup postawiono tezę, że tak zwany chorał sarmacki wyparł i zmarginalizował w polskich ośrodkach liturgii przedsoborowej tak zwany chorał solesmeński, co jest dla niektórych osób problemem natury estetycznej. Nie mam pojęcia jak wyglądają proporcje w kilkudziesięciu miejscach gdzie jest odprawiana stara msza, ale z lokalnej, wrocławskiej perspektywy, taka teza wygląda zarazem zabawnie jak […]

Czytaj dalej

Wbrew temu, co się powszechnie sądzi, Kościół wciąż uznaje Księgę Rodzaju za historyczną (chociaż oczywiście nie według współczesnych kryteriów naukowych) i dopuszcza zarówno dosłowne rozumienie siedmiu dni stworzenia kilka tysięcy lat temu, jak i rozumienie alegoryczne z Wszechświatem mającym miliardy lat. Do dzisiaj w Martyrologium Rzymskim na dzień Bożego Narodzenia znajduje się odczytywane w wielu kościołach przed Pasterką zdanie: „W […]

Czytaj dalej

Okres liturgiczny nazywany Wielki Postem w środę popielcową jest niezłą manipulacją, bo wobecnych czasach nie tylko nie jest wielki, ale nawet nie jest postem. Poszczenie polega bowiem na rezygnacji lub ograniczeniu zmotywów religijnych rzeczy koniecznej do życia, to jest pożywienia. Tymczasem od roku 1981 post trwa tylko przez jeden dzień, to jest w Wielki Post […]

Czytaj dalej

Nie wszyscy wiedzą, że obrzędy Wielkiego Tygodnia były reformowane dwa razy. Pierwsza reforma Wielkiego Tygodnia miała miejsce w 1955 za Piusa XII, druga zaś w 1970 za Pawła VI. Głównym architektem obu reform był niesławny arcybiskup Bugnini. Ponieważ w tym roku na Piasku można było wziąć udział w liturgiach Triduum Paschalnego w starożytnej, niezreformowanej formie, chciałbym podzielić się swoimi spostrzeżeniami. Reforma Wielkiego […]

Czytaj dalej