Blog Tomasza Dajczaka

Jako fan seria­lu z Davi­dem Suche­tem sze­dłem do kina z pew­ną nie­śmia­ło­ścią.

Czytaj dalej