Blog Tomasza Dajczaka

Nie zgad­nie­cie. To nie są ani fana­ty­cy reli­gij­ni, ani nacjo­na­li­ści, tyl­ko…

Czytaj dalej

BBC opu­bli­ko­wa­ło sty­li­za­cję z któ­rą będzie­my się zma­gać co naj­mniej przez kolej­ny sezon. Gorzej być nie mogło.

Czytaj dalej