Blog Tomasza Dajczaka

W któ­rym Duch Świę­ty powo­łu­je bra­ta Idzie­go i w świat iść mu każe.

Czytaj dalej