Blog Tomasza Dajczaka

Pani na zdję­ciu to moja żona Alek­san­dra Daj­czak, oso­ba zada­ją­ca kłam popu­lar­nej opi­nii, że w Pol­sce jest do bani i nic się nie da.

Czytaj dalej