Blog Tomasza Dajczaka

Wesołych Świąt Bożego Narodzenia

Wszyst­kim czy­tel­ni­kom moje­go blo­ga, rodzi­nie, przy­ja­cio­łom, zna­jo­mym, fol­lo­wer­som i hej­te­rom — życzę bło­go­sła­wio­nych Świąt Boże­go Naro­dze­nia i pomyśl­ne­go Nowe­go Roku Pań­skie­go MMVIII.

Jako muzycz­ny upo­mi­nek załą­czam naj­lep­sze moim zda­niem wyko­na­nie kolę­dy Gau­de­te — oczy­wi­ście śpie­wa­ją genial­ni King’s Sin­gers.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.