Blog Tomasza Dajczaka

Archiwum: Kwiecień 2018

Moje spo­strze­że­nia po Tri­du­um Pas­chal­nym według ksiąg sprzed refor­my w 1955 roku.

Czytaj dalej