Blog Tomasza Dajczaka

Archiwum: Luty 2018

Okres litur­gicz­ny nazy­wa­ny Wiel­ki Postem nie tyl­ko nie jest wiel­ki, ale nawet nie jest postem.

Czytaj dalej