Blog Tomasza Dajczaka

Archiwum: Styczeń 2018

Od paru lat panu­je dzi­wacz­na moda na pisa­nie na drzwiach w świę­to Trzech Kró­li zna­ków C+M+B

Czytaj dalej